cloud-platform

מערכת ניהול שרתים וירטואלים קלה לשימוש ובשליטה מלאה.

תמיכה מסביב לשעון

תמיכה טכנית ע''י צוות מומחים ברמת DevOps, יצירת קשר בוואטסאפ, מייל וטלפון 24 שעות ביממה.

ניהול צוות

שליטה מלאה וניהול הרשאות למשתמשים בממשק.

התקנת/החלפת מערכת הפעלה

התקנה מחדש או החלפה של מערכת ההפעלה בקליק.

סנפשוטים

יכולת יצירת סנפשוטים ושחזור בקליק או הקמת שרת חדש מסנפשוט

כיבוי / הפעלה מחדש

יכולת יצירת סנפשוטים ושחזור בקליק או הקמת שרת חדש מסנפשוט

ניהול כתובות IP

יכולת שמירת והקצאת כתובות אייפי באופן יזום.

גישת קונסול

גישה ישירה ל KVM לשליטה מלאה על השרת

העלאת קבצי ISO

העלאת קבצי ISO מתוך מערכת הניהול, ויכולת התקנה עצמית של מערכות הפעלה.

שדרוג/שנמוך

בכל רגע ניתן לשדרג ולשנמך את המשאבים של שרת ייעודי

הוספת תגיות

יכולת הוספת תגית זיהוי לכל שרת (תיוג ושיוך שרתים לסביבות שונות)

רישום משימות

רישום של היסטוריית פעולות שבוצעו במערכת הניהול עבור כל שרת.

חיוב שעתי

אפשרות להגדרה של חיוב שעתי עבור שרתים.